Προπαρασκευαστικό τμήμα μουσικολογίας

μαθήματα θεωρητικών μουσικής

Προετοιμασία υποψηφίων για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων. Υπεύθυνη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις στη μουσική από καταξιωμένους καθηγητές με τους πλέον έγκυρους τίτλους σπουδών, μεγάλη διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι για τα τμήματα αυτά εξετάζονται, εκτός των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και, στα ειδικά μαθήματα α) Αρμονία και β) Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν χωριστά σε καθένα από τα ειδικά μαθήματα βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση (100). Ο βαθμός για τον υπολογισμό των μορίων προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των δύο μαθημάτων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2.

Τα μαθήματα του τμήματος προετοιμασίας Ειδικών Μαθημάτων είναι ατομικά και περιλαμβάνουν ένα μάθημα Αρμονίας και ένα μάθημα Ακουστικών εβδομαδιαίως. Η προετοιμασία διαρκεί περίπου 1-2 χρόνια για υποψήφιους που είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικού Αρμονίας και 2-3 χρόνια για πιο αρχάριους υποψήφιους.

 

 

Copyright © 2024 Ελεύθερο Ωδείο