Ανώτερα Θεωρητικά της Μουσικής

 

μαθήματα θεωρητικών μουσικής

Ειδικό Αρμονίας | Ενοργάνωση | Ωδική | Αντίστιξη | Φούγκα | Σύνθεση


Στο Ελεύθερο Ωδείο τα ανώτερα θεωρητικά (κλασικής μουσικής) διδάσκονται από ομάδα άριστων, επίλεκτων καθηγητών, με τους πλέον έγκυρους τίτλους σπουδών από καταξιωμένα μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Ακολουθείται το πρόγραμμα σπουδών που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και χορηγούνται πτυχία & διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

Ειδικό Αρμονίας

Διδάσκεται ολόκληρη η ύλη της αρμονίας, χορικά της Δυτικής Εκκλησίας, των ήχων της Ανατολικής και των νεοελληνικών κλιμάκων και ρυθμών, εναρμόνιση βυζαντινών και δημωδών μελωδιών, αναλύσεις έργων κλασικών και νεότερων μουσουργών, αρμονική υπαγόρευση και εναρμόνιση στο πιάνο βάσιμου και μελωδίας.

 • Φοίτηση τριετής (δυνατότητα μονοετούς φοίτησης αν είστε κάτοχος πτυχίου ωδικής ή διετούς φοίτησης κατόπιν κατατακτηρίων)
 • Εισαγωγή με κατατακτήριες εξετάσεις κάθε Οκτώβριο (οι πτυχιούχοι ωδικής εγγράφονται χωρίς κατατακτήριες)
 • Προαπαιτούμενα: Ολοκλήρωση Γ' υποχρεωτικής θεωρίας και Γ' σολφέζ με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»
 • Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Σολφέζ (μέχρι και την πέμπτη τάξη), πιάνο (μέχρι τη μέση), γνώσεις απλής αντίστιξης, ιστορία της μουσικής, χορωδία, πρακτικό διδασκαλείο για δύο έτη (τα υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν μόνο όσους στοχεύουν σε απόκτηση πτυχίου)

Ενοργάνωση / Διεύθυνση Μπάντας

Διδάσκεται οργανολογία, προέλευση, εξέλιξη, γραφή και ιδιότητες των διαφόρων πνευστών και κρουστών μουσικών οργάνων, συσχετισμός αυτών και γραφή μελωδιών για μπάντα. Σχηματισμός κουαρτέτων για τις διάφορες οικογένειες των πνευστών και συνδυασμοί μεταξύ αυτών. Μεταφορά παρτιτούρας ορχήστρας σε μπάντα, μεταφορά παρτιτούρας μπάντας στο πιάνο, ενοργάνωση για μεγάλη παρτιτούρα αποσπασμάτων έργων για πιάνο κλασικών και νεότερων μουσουργών, διεύθυνση μπάντας κλπ.

 • Φοίτηση διετής
 • Εισαγωγή με κατατακτήριες εξετάσεις κάθε Οκτώβριο (οι πτυχιούχοι αρμονίας εγγράφονται χωρίς κατατακτήριες - η φοίτηση παραμένει διετής)
 • Προαπαιτούμενα: Φοίτηση τουλάχιστον στο Β' έτος ειδικού αρμονίας
 • Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Αρμονία (μέχρι ολοκλήρωση των σπουδών της), πιάνο, ιστορία της μουσικής, διεύθυνση μπάντας, πρακτικό διδασκαλείο, μορφολογία, χορωδία

Ωδική

Διδάσκεται η παιδαγωγία της σχολικής μουσικής, ανάγνωση εκ πρώτης όψεως μετά κειμένου, μουσικές υπαγορεύσεις, ανάλυση ποιημάτων παιδαγωγικού περιεχομένου, υποδειγματική διδασκαλία τραγουδιών, νεοελληνική ποίηση και δημοτικό τραγούδι.

 • Φοίτηση διετής (δυνατότητα μονοετούς φοίτησης αν είστε κάτοχος πτυχίου αρμονίας)
 • Εισαγωγή με κατατακτήριες εξετάσεις κάθε Οκτώβριο (οι πτυχιούχοι αρμονίας εγγράφονται χωρίς κατατακτήριες)
 • Προαπαιτούμενα: Ολοκλήρωση Α' υποχρεωτικού αρμονίας και Δ' σολφέζ με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» και απολυτήριο λυκείου
 • Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Αρμονία μέχρι ολοκλήρωση του Γ' υποχρεωτικού, πιάνο (μέχρι τη μέση), ιστορία της μουσικής, στοιχεία μορφολογίας, πρακτικό διδασκαλείο

Αντίστιξη

Διδάσκονται όλα τα είδη απλής αντίστιξης, τετράφωνη, πεντάφωνη, εξάφωνη, επτάφωνη και οκτάφωνη, μελέτη των τόνων της Δυτικής Εκκλησίας και των ήχων της Ανατολικής και εναρμόνιση χορικών. Αντιστικτική επεξεργασία σε Βυζαντινές και δημώδεις μελωδίες, μίμηση, κανόνες, διπλή, τριπλή και τετραπλή αντίστιξη, πεποικιλμένος κανόνας, πεποικιλμένο χορικό, διπλή χορωδία, αντιστικτικές αναλύσεις έργων κλπ.

 • Φοίτηση διετής
 • Προαπαιτούμενο: πτυχίο αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»
 • Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο (από το πρόγραμμα της μέσης), ιστορία της μουσικής, μορφολογία, οργανολογία, πρακτικό διδασκαλείο (τα υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν μόνο όσους στοχεύουν σε απόκτηση πτυχίου)

Φούγκα

Διδάσκεται φούγκα τονική και πραγματική, δίφωνη, τρίφωνη, τετράφωνη, διπλή φούγκα, ελεύθερη φούγκα, ανάλυση «φυγών» του J.S.Bach και άλλων μουσουργών κλπ.

 • Φοίτηση περίπου διετής
 • Προαπαιτούμενο: πτυχίο αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»
 • Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο (μέχρι και τη μέση), ιστορία της μουσικής, ενορχήστρωση

Σύνθεση

Διδάσκεται ο μουσικός λόγος, ανάλυση και δημιουργία μοτίβων, φράσεων και περιόδων φωνητικού και οργανικού ύφους, τα διάφορα είδη του Lied, το θέμα με παραλλαγές, οι διάφοροι χοροί, η σουίτα, το σκέρτσο για πιάνο - για κουαρτέτο - για ορχήστρα, η φόρμα της σονάτας για πιάνο - για κουαρτέτο - για ορχήστρα, τα είδη του Rondo, τα διάφορα μέρη των εισαγωγών, η φαντασία, η παραλλαγή, η προγραμματική μουσική, η λειτουργία, το ορατόριο, το μελόδραμα, το μουσικό δράμα, η σκηνική μουσική, η παντομίμα, τα φωνητικά είδη, ανάλυση κλασικών και νεότερων έργων κλπ.

 • Φοίτηση περίπου τετραετής
 • Προαπαιτούμενο: πτυχίο φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»

 

 

Copyright © 2024 Ελεύθερο Ωδείο