Ανώτερα Θεωρητικά της Μουσικής

 

Μαθητής πιάνου και κλασικών θεωρητικών

Στο Ελεύθερο Ωδείο τα ανώτερα θεωρητικά (κλασικής μουσικής) διδάσκονται από ομάδα άριστων, επίλεκτων καθηγητών, με τους πλέον έγκυρους τίτλους σπουδών από καταξιωμένα μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, μεγάλη διδακτική εμπειρία και σπουδαίες διακρίσεις στο ενεργητικό τους.

Ακολουθείται το πρόγραμμα σπουδών που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και χορηγούνται πτυχία & διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

Ειδικό Αρμονίας

 • Φοίτηση τριετής (δυνατότητα μονοετούς φοίτησης αν είστε κάτοχος πτυχίου ωδικής ή διετούς φοίτησης κατόπιν κατατακτηρίων)
 • Εισαγωγή με κατατακτήριες εξετάσεις κάθε Οκτώβριο (οι πτυχιούχοι ωδικής εγγράφονται χωρίς κατατακτήριες)
 • Προαπαιτούμενα: Ολοκλήρωση Γ' υποχρεωτικής θεωρίας και Γ' σολφέζ με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»
 • Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Σολφέζ (μέχρι και την πέμπτη τάξη), πιάνο (μέχρι τη μέση), γνώσεις απλής αντίστιξης, ιστορία της μουσικής, χορωδία, πρακτικό διδασκαλείο για δύο έτη

Ενοργάνωση / Διεύθυνση Μπάντας

 • Φοίτηση διετής
 • Εισαγωγή με κατατακτήριες εξετάσεις κάθε Οκτώβριο (οι πτυχιούχοι αρμονίας εγγράφονται χωρίς κατατακτήριες - η φοίτηση παραμένει διετής)
 • Προαπαιτούμενα: Φοίτηση τουλάχιστον στο Β' έτος ειδικού αρμονίας
 • Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Αρμονία (μέχρι ολοκλήρωση των σπουδών της), πιάνο, ιστορία της μουσικής, διεύθυνση μπάντας, πρακτικό διδασκαλείο, μορφολογία, χορωδία

Ωδική

 • Φοίτηση διετής (δυνατότητα μονοετούς φοίτησης αν είστε κάτοχος πτυχίου αρμονίας)
 • Εισαγωγή με κατατακτήριες εξετάσεις κάθε Οκτώβριο (οι πτυχιούχοι αρμονίας εγγράφονται χωρίς κατατακτήριες)
 • Προαπαιτούμενα: Ολοκλήρωση Α' υποχρεωτικού αρμονίας και Δ' σολφέζ με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» και απολυτήριο λυκείου
 • Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Αρμονία μέχρι ολοκλήρωση του Γ' υποχρεωτικού, πιάνο (μέχρι τη μέση), ιστορία της μουσικής, στοιχεία μορφολογίας, πρακτικό διδασκαλείο

Αντίστιξη

 • Φοίτηση διετής
 • Προαπαιτούμενο: πτυχίο αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»
 • Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο (από το πρόγραμμα της μέσης), ιστορία της μουσικής, μορφολογία, οργανολογία, πρακτικό διδασκαλείο

Φούγκα

 • Φοίτηση περίπου διετής
 • Προαπαιτούμενο: πτυχίο αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»
 • Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο (μέχρι και τη μέση), ιστορία της μουσικής, ενορχήστρωση

Σύνθεση

 • Φοίτηση περίπου τετραετής
 • Προαπαιτούμενο: πτυχίο φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»

 

 

Copyright © 2022 Ελεύθερο Ωδείο