Μαθήματα Θεωρητικών της Μουσικής

 

Η ολοκληρωμένη και σε βάθος αντίληψη και γνώση της μουσικής προϋποθέτει αναμφισβήτητα και τη γνώση της θεωρίας της.

Το Ελεύθερο Ωδείο προσφέρει μια εξαιρετικά επαγγελματική και ταυτόχρονα φιλική προσέγγιση στη διδασκαλία των θεωρητικών της μουσικής για μαθητές κάθε ηλικίας, επιπέδου και «ταλέντου». Από μικρά παιδάκια μέχρι συνταξιούχους κι από τελείως αρχάριους μέχρι πολύ προχωρημένους.

Διδάσκονται:

 

Για όσους ενδιαφέρονται για τίτλους σπουδών, ακολουθείται το πρόγραμμα που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και με την ολοκλήρωσή του χορηγείται πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος.

Πριν την εγγραφή σας μπορείτε αν θέλετε να κάνετε ένα ατομικό μάθημα στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει, για να δείτε από μόνοι σας τις ιδανικές συνθήκες εκμάθησης που προσφέρει το Ωδείο.

 

 

Copyright © 2022 Ελεύθερο Ωδείο