Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής

 

Πρόγραμμα & τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένα από το Κράτος και την Εκκλησία. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης ή ανώτερης σχολής.

Διδάσκονται η θεωρία και η πράξη της Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Ακολουθείται το πρόγραμμα σπουδών που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και χορηγούνται πτυχία & διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.

Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές με τους πλέον έγκυρους τίτλους σπουδών και μεγάλη διδακτική εμπειρία.

 

Κόστος:

ΜΑΘΗΜΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΗΛΙΚΙΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 

Βυζαντινής Μουσικής Ατομικό

30 λεπτά / εβδομάδα

6 ετών - 65+

49 €

Βυζαντινής Μουσικής Ατομικό

40 λεπτά / εβδομάδα

6 ετών - 65+

65 €

Βυζαντινής Μουσικής Ατομικό

60 λεπτά / εβδομάδα

6 ετών - 65+

97 €

Το ποσό της εγγραφής μπορείτε να το δείτε στο γενικό τιμοκατάλογο, καθότι διαφοροποιείται βάσει του μήνα εγγραφής.

Δυνατότητα και για ομαδικά μαθήματα χαμηλότερου κόστους κατόπιν συνεννόησης.

Στα αρχικά και μεσαία επίπεδα ΔΕΝ χρεώνονται εξέταστρα.

 

Πριν την εγγραφή σας μπορείτε αν θέλετε να κάνετε ένα ατομικό μάθημα Βυζαντινής Μουσικής, για να δείτε από μόνοι σας τις ιδανικές συνθήκες εκμάθησης που προσφέρει το Ωδείο.

 

 

Copyright © 2022 Ελεύθερο Ωδείο